Turizmu pomaga lastna glava

pizzerija-dimnikaktualno

Ekipa učencev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje se je udeležila festivala Turizmu pomaga lastna glava, na katerem so sodelovali s svojo nalogo z naslovom Vikend u Trboulih. Mentorici naloge in predstavitve: Urška Cilenšek in Sabina Potrbin, tehnična podpora: Gašper Ovnik.